HP 240 G5 user manual download (Page 51 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 91
ĮSPĖJIMAS:
kad nesuprastėtų garso ir vaizdo kokybė, veiktų visos garso ir vaizdo atkūrimo funkcijos ir
neprarastumėte informacijos, nepaleiskite miego režimo, kai skaitoma arba rašoma į diską arba išorinę
atminties kortelę.
PASTABA:
negalite jungtis prie tinklo arba atlikti bet kokių kompiuterio funkcijų, kai kompiuteris veikia
miego režimu.
Energijos taupymo režimo inicijavimas ir išjungimas
Kai kompiuteris įjungtas, galite paleisti energijos taupymo režimą vienu iš toliau nurodytų būdų:
Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Uždarykite ekraną.
Pasirinkite
Pradėti
, pasirinkite rodyklę, esančią prie mygtuko „Išjungti“, tada pasirinkite
Miego režimas
.
Norėdami išjungti energijos taupymo režimą, atlikite toliau nurodytą veiksmą.
Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Jeigu ekranas uždarytas, atidarykite jį.
Spauskite klaviatūros klavišą.
Bakstelėkite jutiklinę planšetę arba braukite per ją
Kai išjungiamas kompiuterio miego režimas, užsidega maitinimo lemputės ir kompiuteryje parodomas tas
ekranas, kuriame baigėte dirbti.
PASTABA:
jei nustatėte, kad vėl įsijungus kompiuteriui būtų prašoma įvesti slaptažodį, prieš grįždami į
ankstesnį ekraną turėsite įvesti „Windows“ slaptažodį.
Sulaikytosios veiksenos režimo inicijavimas ir išjungimas
Sistema gamykloje nustatyta inicijuoti sulaikytosios veiksenos režimą po tam tikro neaktyvumo laiko, kai
kompiuteris veikia naudodamas akumuliatoriaus energiją arba išorinį maitinimo šaltinį arba kai
akumuliatorius išsikrauna iki kritinio lygio.
Energijos vartojimo parametrus ir skirtąjį laiką galima keisti naudojant „Windows“ valdymo skydą.
Sulaikytosios veiksenos režimo suaktyvinimas:
pasirinkite
Pradėti
, pasirinkite rodyklę, esančią prie mygtuko „Išjungti“, tada pasirinkite
Sulaikytosios
veiksenos režimas
.
Kaip išjungti sulaikytosios veiksenos režimą
Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
Maitinimo lemputės dega, o jūsų iki pertraukos atliktas darbas pasirodo ekrane.
PASTABA:
jeigu nustatėte slaptažodžio vėl įsijungus kompiuteriui reikalavimą, prieš jūsų darbui pasirodant
ekrane įveskite savo operacinės sistemos „Windows“ slaptažodį.
Energijos matuoklio ir maitinimo parametrų naudojimas
Energijos matuoklis yra pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje. Energijos matuoklis leidžia
greitai pasiekti energijos vartojimo parametrus ir peržiūrėti likusią akumuliatoriaus įkrovą.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
39
Sample