HP 240 G5 user manual download (Page 50 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 91
7
Maitinimo valdymas
PASTABA:
kompiuteryje gali būti įjungimo / išjungimo mygtukas arba maitinimo jungiklis. Terminas
įjungimo / išjungimo mygtukas
šiame vadove vartojamas nurodant abiejų tipų maitinimo valdiklius.
Kompiuterio išjungimas
ĮSPĖJIMAS:
Išjungiant kompiuterį neįrašyta informacija bus prarasta.
Išjungimo komanda uždaro visas atidarytas programas, įskaitant operacinę sistemą, ir tada išjungia ekraną ir
kompiuterį.
Išjunkite kompiuterį esant vienai iš toliau nurodytų sąlygų:
kai reikia pakeisti akumuliatorių arba pasiekti komponentus kompiuterio viduje
kai prijungiate išorinį aparatūros įrenginį, kuris nejungiamas prie „Universal Serial Bus“ (USB) prievado
kai kompiuteris bus nenaudojamas ir atjungtas iš išorinio maitinimo šaltinio ilgą laiko tarpą
Nors kompiuterį galite išjungti paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką, rekomenduojama naudoti „Windows“
išjungimo komandą:
PASTABA:
jei kompiuteris veikia miego arba užmigdymo režimu, pirmiausia turite nutraukti šias būsenas
trumpai paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir tik tuomet išjungti kompiuterį.
1.
Įrašykite savo darbą ir uždarykite visas atidarytas programas.
2.
Pasirinkite
Pradėti
>
Išjungti
.
Jei kompiuteris nereaguoja ir negalite jo išjungti aprašytais būdais, pabandykite atlikti tokius veiksmus toliau
nurodyta tvarka.
Spauskite
ctrl
+
alt
+
delete
. Pasirinkite
maitinimo
piktogramą ir pasirinkite
Išjungti
.
Paspauskite ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką mažiausiai 5 sekundes.
Atjunkite kompiuterį nuo išorinio maitinimo šaltinio.
Išimkite akumuliatorių.
Energijos vartojimo parinkčių nustatymas
ĮSPĖJIMAS:
keletas gerai žinomų pažeidžiamumo pavojų kyla net kompiuteriui esant miego būsenoje. Kad
joks pašalinis asmuo be jūsų leidimo nepasiektų jūsų kompiuteryje esančių duomenų (netgi užšifruotų!), HP
rekomenduoja vietoj miego režimo rinktis sulaikytąją veikseną, jei kompiuterį ruošiatės palikti
neprižiūrimą. Toks įprotis ypač svarbus kompiuterį pasiimant kartu su savimi į keliones.
Energijos taupymo būsenų naudojimas
Miego režimas yra suaktyvintas gamykloje. Įjungus energijos taupymo režimą, maitinimo lemputės mirksi, o
ekranas išsijungia. Jūsų darbas įrašomas į atmintį.
38
7 skyrius
Maitinimo valdymas
Sample