HP 240 G5 user manual download (Page 48 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 91
Tik kompiuterio ekrane:
ekrano vaizdas rodomas tik kompiuteryje.
Dublikatas:
peržiūrėkite ekrano vaizdą, tuo pačiu metu rodomą ir kompiuteryje, ir išoriniame
įrenginyje.
Išplėstinis:
peržiūrėkite ekrano vaizdą, išplėstą ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
Tik antrame ekrane:
ekrano vaizdas rodomas tik išoriniame įrenginyje.
Kaskart paspaudus
fn
+
f4
pakeičiamas rodymo režimas.
PASTABA:
geriausių rezultatų pasieksite, jei pasirinksite parinktį „Išplėsti“ ir atlikdami toliau
pateikiamus veiksmus padidinsite išorinio įrenginio ekrano skiriamąją gebą. Pasirinkite
Pradėti
>
Valdymo skydas
>
Išvaizda ir personalizavimas
. Skyriuje
Ekranas
pasirinkite
Reguliuoti ekrano
skiriamąją gebą
.
Vaizdo įrenginių prijungimas HDMI laidu (tik tam tikruose gaminiuose)
PASTABA:
jei prie kompiuterio norite prijungti HDMI įrenginį, jums reikia HDMI laido (įsigyjamas atskirai).
Norėdami matyti kompiuterio ekrano vaizdą didelės raiškos televizoriuje arba monitoriuje, didelės raiškos
įrenginį prijunkite vadovaudamiesi toliau pateikiamais nurodymais:
1.
Vieną „HDMI“ kabelio galą prijunkite prie kompiuteryje esančio „HDMI“ prievado.
2.
Kitą kabelio galą prijunkite prie raiškiojo televizoriaus arba monitoriaus.
3.
Paspauskite
fn
+
f4
ir perjunkite kompiuterio ekrano vaizdą. Galimi 4 režimai:
Tik kompiuterio ekrane:
ekrano vaizdas rodomas tik kompiuteryje.
Dublikatas:
peržiūrėkite ekrano vaizdą, tuo pačiu metu rodomą ir kompiuteryje, ir išoriniame
įrenginyje.
Išplėstinis:
peržiūrėkite ekrano vaizdą, išplėstą ir kompiuteryje, ir išoriniame įrenginyje.
Tik antrame ekrane:
ekrano vaizdas rodomas tik išoriniame įrenginyje.
Kaskart paspaudus
fn
+
f4
pakeičiamas rodymo režimas.
36
6 skyrius
Pramogų funkcijos
Sample