HP 240 G5 user manual download (Page 45 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 91
Slinkite dviem pirštais (tik jutikliniame kilimėlyje)
Jei puslapį ar vaizdą norite paslinkti aukštyn, žemyn ar į šoną, naudokite slinkimo dviem pirštais gestą.
Padėkite šiek tiek praskirtus pirštus ant jutiklinio kilimėlio zonos ir braukite jais į viršų, apačią, kairę arba
dešinę.
Bakstelėkite dviem pirštais (tik jutikliniame kilimėlyje)
Jei norite atidaryti ekrane rodomo objekto meniu, bakstelėkite dviem pirštais.
PASTABA:
bakstelėjimu dviem pirštais atliekami tokie pat veiksmai kaip spustelėjimu dešiniuoju pelės
mygtuku.
Bakstelėkite dviem pirštais jutiklinio kilimėlio zoną, kad atidarytumėte pasirinkto objekto parinkčių
meniu.
Jutiklinio kilimėlio ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
33
Sample