HP 240 G5 user manual download (Page 44 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 91
5
Naršymas ekrane
Kompiuterio ekrane galite naršyti šiais būdais:
lietimo gestus naudodami tiesiai kompiuterio ekrane (tik tam tikruose gaminiuose)
lietimo gestus naudodami jutikliniame kilimėlyje
naudodami klaviatūrą ir pasirinktinę pelę (įsigyjama atskirai)
Jutiklinio kilimėlio ir jutiklinio ekrano gestų naudojimas
Naudodami jutiklinę planšetę galite naršyti kompiuterio ekrane ir valdyti žymeklį nesudėtingais lietimo
gestais. Taip pat kairįjį ir dešinįjį jutiklinio kilimėlio mygtukus galite naudoti taip, kaip atitinkamus išorinės
pelės klavišus. Norėdami naršyti jutikliniame ekrane (tik tam tikruose gaminiuose), tiesiog palieskite ekraną ir
naudokite šiame skyriuje aprašytus lietimo gestus.
Be to, gestus galite tinkinti ir peržiūrėti demonstracijas, kaip jie veikia. Pasirinkite
Pradėti
>
Valdymo skydas
>
Aparatūra ir garsas
>
Įrenginiai ir spausdintuvai
>
Pelė
.
PASTABA:
jei nenurodyta kitaip, gestus galite naudoti tik jutikliniame kilimėlyje arba jutikliniame ekrane (tik
tam tikruose gaminiuose).
Bakstelėjimas
Jei norite pasirinkti ar atidaryti ekrane rodomą elementą, naudokite bakstelėjimo / bakstelėjimo dukart
gestą.
Užveskite žymeklį ant ekrane esančio elemento ir jutiklinio kilimėlio zonoje bakstelėkite vienu pirštu
arba palieskite ekraną, kad šį elementą pasirinktumėte. Norėdami elementą atidaryti, bakstelėkite jį
dukart.
Mastelio keitimas suspaudus dviem pirštais
Jei vaizdą ar tekstą norite padidinti arba sumažinti, naudokite suspaudimo dviem pirštais gestą.
Mastelį galite sumažinti ant jutiklinio kilimėlio zonos arba jutiklinio ekrano padėdami du išskėstus
pirštus ir juos suglausdami.
Mastelį galite padidinti ant jutiklinio kilimėlio zonos arba jutiklinio ekrano padėdami du suglaustus
pirštus ir juos išskėsdami.
32
5 skyrius
Naršymas ekrane
Sample