HP 240 G5 user manual download (Page 43 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 91
Konkrečioje šalyje arba regione naudojamo modemo kabelio adapterio prijungimas
Skirtingose valstybėse / regionuose telefono jungtys skiriasi. Norint naudotis modemu ir modemo kabeliu
kitoje šalyje arba regione, nei įsigijote kompiuterį, turite įsigyti
VSHFLƬQĊ
šalies ar regiono modemo kabelio
adapterį.
Jei norite prijungti modemą prie analoginės telefono linijos, neturinčios RJ-11 telefono jungties, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite modemo laidą prie modemo lizdo
(1)
kompiuteryje.
2.
Prijunkite modemo laidą prie modemo laido adapterio
(2)
.
3.
Prijunkite modemo laido adapterį
(3)
prie telefono lizdo sienoje.
Prijungimas prie laidinio tinklo
31
Sample