HP 240 G5 user manual download (Page 42 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 91
2.
Kitą tinklo kabelio galą junkite į sieninį tinklo lizdą
(2)
arba kelvedį.
PASTABA:
jei tinklo kabelyje yra triukšmų mažinimo schema
(3)
, apsauganti nuo TV ir radijo bangų
priėmimo keliamų trikdžių, nukreipkite kabelio galą su schema į kompiuterio pusę.
Modemo naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
Modemą prijunkite prie analoginės telefono linijos šešių kontaktų RJ-11 modemo laidu. Kai kuriose šalyse
arba regionuose taip pat reikalingas
VSHFLƬQLV
modemo kabelio adapteris. Skaitmeninių PBX (privačių
telefoninių) sistemų lizdai gali būti panašūs į analoginių telefono linijų lizdus, bet jie nesuderinami su
modemu.
Modemo laido prijungimas
Norėdami prijungti modemo laidą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite modemo laidą prie modemo lizdo
(1)
kompiuteryje.
2.
Prijunkite modemo laidą prie RJ-11 telefono lizdo sienoje
(2)
.
PASTABA:
jei modemo laide yra triukšmų mažinimo schema
(3)
, apsauganti nuo TV ir radijo bangų
priėmimo keliamų trikdžių, nukreipkite laido galą su schema į kompiuterio pusę.
30
4 skyrius
Prisijungimas prie tinklo
Sample