HP 240 G5 user manual download (Page 41 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 91
„Bluetooth“ belaidžių įrenginių naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
„Bluetooth“ įrenginys užtikrina mažo diapazono belaidį ryšį, pakeičiantį
Ƭ]LQLō
kabelių jungtis, kurios
paprastai jungia elektroninius įrenginius, pavyzdžiui:
kompiuterius (stalinius, nešiojamuosius, delninius),
telefonus (mobiliuosius, belaidžius, išmaniuosius),
vaizdo perteikimo įrenginius (spausdintuvus, fotoaparatus),
garso įrenginius (ausines, garsiakalbius),
Pelė
„Bluetooth“ įrenginiai teikia lygiarangių galimybę, kuri leidžia nustatyti „Bluetooth“ įrenginių asmeninį tinklą
(PAN). Informacijos, kaip
NRQƬJŅUXRWL
ir naudoti „Bluetooth“ įrenginius, rasite „Bluetooth“ programinės
įrangos žinyne.
„Bluetooth“ palaikančio įrenginio prijungimas
1.
Pasirinkite
Pradėti
>
Įrenginiai ir spausdintuvai
>
Prijungti įrenginį
ir vykdykite ekrane pateikiamus
nurodymus.
2.
Pasirinkite „Bluetooth“ palaikantį įrenginį, kurį norite prijungti prie savo kompiuterio, ir pasirinkite
Kitas
.
PASTABA:
jei įrenginį reikia patikrinti, parodomas susiejimo kodas. Vadovaukitės įrenginio, kurį bandote
prijungti, ekrane rodomais nurodymais, kad patikrintumėte, ar kodas ant įrenginio sutampa su susiejimo
kodu. Jei reikia daugiau informacijos, žr. įrenginio dokumentacijoje.
PASTABA:
jei jūsų įrenginio sąraše nėra, patikrinkite, ar įrenginyje įjungtas „Bluetooth“, ir ar jūsų
kompiuteryje yra įjungtas belaidis ryšys. Kai kuriuose įrenginiuose gali būti papildomų reikalavimų; žr.
įrenginio dokumentacijoje.
Prijungimas prie laidinio tinklo
Pasirinkite gaminius, kurie gali leisti sukurti belaidį ryšį: vietinis tinklas (LAN) ir modemo ryšys. LAN ryšys,
kuriam naudojamas tinklo kabelis, daug spartesnis už modemo ryšį, kuriam naudojamas telefono kabelis.
Abu kabeliai parduodami atskirai.
PERSPĖJIMAS!
Kad išvengtumėte elektros smūgio, gaisro arba nesugadintumėte įrangos, nejunkite
modelio arba telefono kabelio į RJ-45 (tinklo) lizdą.
Prisijungimas prie vietinio tinklo (LAN) (tik tam tikruose gaminiuose)
LAN ryšį naudokite, jei norite prijungti kompiuterį tiesiogiai prie kelvedžio namuose (o ne jungtis belaidžiu
ryšiu) arba jei norite prisijungti prie esamo biuro tinklo.
Jungiantis prie LAN tinklo būtinas 8 kontaktų RJ-45 tinklo kabelis, papildomas doko įrenginys arba plėtros
prievadas, jei kompiuteryje RJ-45 prievado nėra.
Norėdami prijungti tinklo kabelį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Prijunkite tinklo kabelį prie kompiuterio tinklo lizdo
(1)
.
Prijungimas prie laidinio tinklo
29
Sample