HP 240 G5 user manual download (Page 39 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 91
Pasirinkite
Pradėti
>
Visos programos
>
Produktyvumas ir įrankiai
>
HP Connection Manager
, tada
spustelėkite įjungimo / išjungimo mygtuką šalia reikiamo įrenginio.
„HP Connection Manager“ (tik tam tikruose gaminiuose)
„HP Connection Manager“ – tai vieta, kurioje galite valdyti belaidžius įrenginius, prisijungti prie interneto HP
mobiliuoju plačiajuosčiu ryšiu ir siųsti bei gauti teksto žinutes (SMS). Naudodami „HP Connection Manager“
galite valdyti toliau nurodytus įrenginius.
Belaidis vietinis tinklas (WLAN) / „Wi-Fi“
Belaidis teritorinis tinklas (WWAN) / HP mobilusis plačiajuostis ryšys
„Bluetooth“
„HP Connection Manager“ rodo informaciją ir pranešimus apie ryšio ir maitinimo būsenas, SIM kortelės
duomenis ir SMS žinutes. Būsenos informacija ir pranešimai rodomi pranešimų srityje, dešinėje užduočių
juostos pusėje.
„HP Connection Manager“ atidarymas:
Spustelėkite įrankių juostos piktogramą
HP Connection Manager
.
– arba –
Pasirinkite
Pradėti
>
Visos programos
>
Produktyvumas ir įrankiai
>
HP Connection Manager
.
Daugiau informacijos rasite „HP Connection Manager“ programinės įrangos žinyne.
Belaidžio ryšio mygtukas
Kompiuteryje gali būti belaidžio ryšio mygtukas, vienas arba keli belaidžio ryšio įrenginiai ir viena arba dvi
belaidžio ryšio lemputės. Visi jūsų kompiuterio belaidžiai įrenginiai yra įjungiami gamykloje.
Belaidžio ryšio lemputė rodo bendrą, o ne atskirų belaidžių įrenginių maitinimo būseną.
Operacinės sistemos valdikliai
Priemone „Tinklo ir bendrinimo centras“ galima nustatyti ryšį arba tinklą, prisijungti prie tinklo, valdyti
belaidžius tinklus, nustatyti ir išspręsti tinklo problemas.
Operacinės sistemos valdiklių naudojimas:
Pasirinkite
Pradėti
>
Valdymo skydas
>
Tinklas ir internetas
>
Tinklo ir bendrinimo centras
.
Jei reikia daugiau informacijos, eikite į priemonę „Žinynas ir palaikymas“ pasirinkdami
Pradėti
>
Žinynas ir
palaikymas
.
Prisijungimas prie WLAN
PASTABA:
prieš jungdamiesi prie interneto namuose, turite sudaryti sutartį su interneto paslaugų teikėju
(IPT). Jei norite įsigyti interneto paslaugų ir modemą, kreipkitės į vietinį IPT. IPT padės nustatyti modemą,
įdiegti tinklo kabelį, kuriuo kompiuterį su belaidžio ryšio įranga galima prijungti prie modemo, ir išbandyti
interneto paslaugą
Norėdami prisijungti prie WLAN tinklo, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1.
Įsitikinkite, kad WLAN įrenginys įjungtas.
2.
Pranešimų srityje, dešinėje užduočių juostos pusėje, spustelėkite tinklo būsenos piktogramą.
3.
Pasirinkite WLAN tinklą, prie kurio norite prisijungti.
Prisijungimas prie belaidžio tinklo
27
Sample