HP 240 G5 user manual download (Page 37 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 91
Komponentas
(1)
Modelio pavadinimas (tik tam tikruose gaminiuose)
(2)
Produkto numeris
(3)
Serijos numeris
(4)
Garantinis laikotarpis
Lipdukas (-ai) su teisine informacija – pateikiama teisinė informacija apie kompiuterį.
Belaidžių įrenginių
VHUWLƬNDYLPR
lipduke (-uose) teikiama informacija apie papildomus belaidžius
įrenginius ir pateikiamas šalių arba regionų, kuriuose įrenginius leidžiama naudoti, aprobavimo ženklų
sąrašas.
Lipdukai
25
Sample