HP 240 G5 user manual download (Page 35 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 91
Apačia
Komponentas
Aprašas
(1)
Akumuliatoriaus
ƬNVDWRULXV
Užrakina akumuliatorių jo skyriuje.
(2)
Akumuliatoriaus skyrius
Čia laikomas akumuliatorius.
(3)
Akumuliatoriaus
ƬNVDWRULXV
Atlaisvina akumuliatorių.
(4)
Vėdinimo anga
Aušina vidinius komponentus oro srautu.
PASTABA:
kompiuterio ventiliatorius įsijungia
automatiškai, kad atvėsintų vidinius komponentus ir
apsaugotų nuo perkaitimo. Įprasta, kad kompiuteriui
veikiant vidinis ventiliatorius reguliariai įsijungia ir
išsijungia.
(5)
Garsiakalbiai (2)
Atkuria garsą.
Apačia
23
Sample