HP 240 G5 user manual download (Page 31 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 91
Lemputės
Komponentas
Aprašas
(1)
Didžiųjų raidžių
ƬNVDYLPR
lemputė
Dega: didžiųjų raidžių
ƬNVDYLPDV
įjungtas (rašoma didžiosiomis
raidėmis).
(2)
Garso išjungimo lemputė
Geltona: kompiuterio garsas išjungtas.
Nedega: kompiuterio garsas įjungtas.
Viršus
19
Sample