HP 240 G5 user manual download (Page 29 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 91
Komponentas
Aprašas
PASTABA:
kai prie šio lizdo prijungtas įrenginys, kompiuterio
garsiakalbiai neveikia.
PASTABA:
patikrinkite, ar įrenginio kabelyje yra 4 gyslų
jungtis, palaikanti tiek garso išvestį (ausines), tiek garso įvestį
(mikrofoną).
Ekranas
Komponentas
Aprašas
(1)
Interneto kameros lemputė
Dega: interneto kamera naudojama.
(2)
Interneto kamera
Įrašo vaizdą ir fotografuoja.
Norėdami naudoti interneto kamerą:
pasirinkite
Pradėti
>
Visos programos
>
Muzika, nuotraukos ir
vaizdo įrašai
.
(3)
Vidinis mikrofonas
Įrašo garsą.
(4)
WLAN antenos*
Siunčia ir priima belaidžio ryšio signalus, kad susisiektų su belaidžiais
vietiniais tinklais (WLAN).
*Šių antenų kompiuterio išorėje nematyti. Kad ryšio kokybė būtų optimali, prie antenų neturi būti kliūčių.
Belaidžio ryšio priežiūros įspėjimus rasite vadovo
Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija
skyriuje, skirtame jūsų šaliai / regionui.
Norėdami pasiekti šį vadovą:
pasirinkite
Pradėti
>
Visos programos
>
HP žinynas ir palaikymas
>
HP dokumentacija
.
Ekranas
17
Sample