HP 240 G5 user manual download (Page 27 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 91
Dešinė pusė
Komponentas
Aprašas
(1)
Maitinimo lemputė
Dega: kompiuteris įjungtas.
Mirksi: kompiuteris veikia miego režimu (energijos
taupymo būsena). Kompiuteris nebetiekia energijos į
ekraną ir kitus komponentus, kuriems jos nereikia.
Nedega: kompiuteris išjungtas arba veikia sulaikytosios
veiksenos režimu. Sulaikytoji veiksena – tai energijos
taupymo būsena, kai naudojama mažiausiai energijos.
(2)
Standžiojo disko lemputė
Mirksi balta: standusis diskas yra naudojamas.
(3)
USB 2.0 prievadas
Prijungiamas pasirenkamas USB įrenginys, pvz., klaviatūra,
pelė, išorinis diskų įrenginys, spausdintuvas, skaitytuvas arba
USB šakotuvas.
(4)
Optinis diskų įrenginys (tik tam tikruose
gaminiuose)
Priklausomai nuo kompiuterio modelio nuskaito optinį diską
arba nuskaito ir įrašo į optinį diską.
(5)
Optinio diskų įrenginio išstūmimo mygtukas
(tik tam tikruose gaminiuose)
Atidaromas optinio diskų įrenginio dėklas.
(6)
Apsauginio kabelio lizdas
Prie kompiuterio galima prijungti papildomą apsauginį kabelį.
PASTABA:
apsauginis kabelis veikia kaip atgrasinimo
priemonė, tačiau negali apsaugoti kompiuterio, kad nebūtų
sugadintas arba pavogtas.
Kairė pusė
Dešinė pusė
15
Sample