HP 240 G5 user manual download (Page 25 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 91
Jūsų techninės priežiūros lipdukas panašus į vieną iš žemiau pateiktų pavyzdžių. Žr. iliustraciją,
labiausiai atitinkančią jūsų kompiuterio techninės priežiūros lipduką.
Komponentas
(1)
Serijos numeris
(2)
Produkto numeris
(3)
Garantinis laikotarpis
(4)
Modelio numeris (tik tam tikruose gaminiuose)
Komponentas
(1)
Modelio pavadinimas (tik tam tikruose gaminiuose)
(2)
Produkto numeris
(3)
Serijos numeris
(4)
Garantinis laikotarpis
Lipdukas (-ai) su teisine informacija – pateikiama teisinė informacija apie kompiuterį.
Belaidžių įrenginių
VHUWLƬNDYLPR
lipduke (-uose) teikiama informacija apie papildomus belaidžius
įrenginius ir pateikiamas šalių arba regionų, kuriuose įrenginius leidžiama naudoti, aprobavimo ženklų
sąrašas.
Lipdukai
13
Sample