HP 240 G5 user manual download (Page 21 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 91
Mygtukas
Komponentas
Aprašas
(1)
Įjungimo / išjungimo mygtukas
Kai kompiuteris išjungtas, spustelėkite mygtuką, kad jį
įjungtumėte.
Kai kompiuteris įjungtas, spustelėkite mygtuką, kad
nustatytumėte miego režimą.
Kai kompiuteris veikia miego režimu, spustelėkite mygtuką,
kad išjungtumėte miego režimą.
Kai kompiuteris veikia užmigdymo režimu, paspausdami
mygtuką išjunkite užmigdymo režimą.
ĮSPĖJIMAS:
jei paspausite ir palaikysite maitinimo mygtuką,
prarasite neįrašytą informaciją.
Jei kompiuteris nereaguoja, o išjungimo veiksmai neveikia,
paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką bent 5 sekundes,
kad kompiuterį išjungtumėte.
Jei norite sužinoti daugiau apie energijos vartojimo parametrus,
žr. energijos vartojimo parinktis.
Pasirinkite
Pradėti
>
Valdymo skydas
>
Sistema ir sauga
>
Energijos vartojimo parinktys
.
Viršus
9
Sample