HP 240 G5 user manual download (Page 2 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 91
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
„Bluetooth“ – atitinkamo savininko prekių
ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi „HP
Inc.“ „Intel“, „Celeron“ ir „Pentium“ yra
bendrovės „Intel Corporation“ registruotieji
prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. „Microsoft“
ir „Windows“ yra „Microsoft“ įmonių grupės
prekių ženklai.
Čia pateikta informacija gali būti pakeista apie
tai nepranešus. Vienintelės produktų ir
paslaugų garantijos yra išdėstytos raštiškuose
garantijų patvirtinimuose, pateikiamuose su
tam tikrais produktais ir paslaugomis. Nė
vienas iš išdėstytų dalykų negali būti laikomas
papildoma garantija. HP neprisiima
atsakomybės už šio dokumento technines ar
redagavimo klaidas ar praleidimus.
Informacijos apie DTS patentus rasite
. Pagaminta pagal
licenciją „DTS Licensing Limited“. DTS, simbolis
ir DTS kartu su simboliu yra registruotieji
prekių ženklai, o „DTS Studio Sound“ yra „DTS,
Inc. © DTS“ prekių ženklas. Visos teisės
saugomos
.
Pirmasis leidimas: 2016 m. gegužės mėn.
Dokumento numeris: 855448-E21
Produkto informacija
Šiame vartotojo vadove aprašytos funkcijos,
bendros daugumai modelių. Kai kurių funkcijų
jūsų kompiuteryje gali nebūti.
Ne visos funkcijos veikia visuose „Windows“
leidimuose. Norint pasinaudoti visomis
„Windows“ funkcijomis, gali reikėti naujovinti šį
kompiuterį ir (arba) atskirai įsigytą aparatinę
įrangą, tvarkykles ir (arba) programinę įrangą.
Apsilankykite svetainėje adresu
, ten rasite
išsamesnės informacijos.
Jei norite pasiekti naujausius vartotojo
vadovus arba jūsų gaminio naudotojo vadovus,
eikite į
support
. Pasirinkite
Suraskite savo gaminį
, tada vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.
Programinės įrangos sąlygos
Įdiegdami, kopijuodami, atsisiųsdami ar kitaip
naudodamiesi bet kuriuo programinės įrangos
produktu, kuris yra iš anksto įdiegtas šiame
kompiuteryje, sutinkate laikytis HP galutinio
vartotojo licencinės sutarties (GVLS) sąlygų. Jei
nesutinkate su šios licencijos sąlygomis, per 14
dienų turite grąžinti visą nenaudotą produktą
(aparatūrą ir programinę įrangą) į pirkimo
vietą, kad atgautumėte visus pinigus.
Jei reikia daugiau informacijos arba norite
pateikti prašymą dėl pinigų už kompiuterį
grąžinimo, kreipkitės į pardavėją.
Sample