HP 240 G5 user manual download (Page 19 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 91
Komponentas
Aprašas
(3)
Interneto kamera
Įrašo vaizdą ir fotografuoja.
Norėdami naudoti interneto kamerą:
pasirinkite
Pradėti
>
Visos programos
>
Muzika, nuotraukos ir
vaizdo įrašai
.
(4)
Vidinis mikrofonas
Įrašo garsą.
*Šių antenų kompiuterio išorėje nematyti. Kad ryšio kokybė būtų optimali, prie antenų neturi būti kliūčių.
Belaidžio ryšio priežiūros įspėjimus rasite vadovo
Teisinė, saugos ir aplinkosaugos informacija
skyriuje, skirtame jūsų šaliai / regionui.
Norėdami pasiekti šį vadovą:
pasirinkite
Pradėti
>
Visos programos
>
HP žinynas ir palaikymas
>
HP dokumentacija
.
Viršus
Jutiklinė planšetė
Komponentas
Aprašas
(1)
Jutiklinės planšetės zona
Nuskaito jūsų pirštų gestus ir atitinkamai nuveda žymiklį arba
suaktyvina elementus ekrane.
(2)
Kairysis jutiklinės planšetės mygtukas
Veikia kaip kairysis išorinės pelės mygtukas.
(3)
Dešinysis jutiklinės planšetės mygtukas
Veikia kaip dešinysis išorinės pelės mygtukas.
Viršus
7
Sample