HP 240 G5 user manual download (Page 10 of 91)

Languages: Lithuanian
Pages:91
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 91
9
Priežiūra
.....................................................................................................................................................
58
Kaip pagerinti našumą
.........................................................................................................................................
58
Disko defragmentavimo programos naudojimas
.............................................................................
58
Disko valymo programos naudojimas
..............................................................................................
58
„HP 3D DriveGuard“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
......................................................
58
„HP 3D DriveGuard“ būsenos atpažinimas
.....................................................................
59
Programų ir tvarkyklių naujinimas
......................................................................................................................
59
Kaip valyti kompiuterį
..........................................................................................................................................
59
Valymo procedūros
...........................................................................................................................
59
Kaip valyti ekraną
...........................................................................................................
60
Šonų ir dangtelio valymas
..............................................................................................
60
Jutiklinės planšetės, klaviatūros ar pelės valymas (tik tam tikruose gaminiuose)
......
60
Keliavimas su kompiuteriu ir jo gabenimas
........................................................................................................
60
10
Atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas
........................................................................................................
62
Atkūrimo laikmenos ir atsarginių kopijų kūrimą
.................................................................................................
62
Rekomendacijos
................................................................................................................................
62
Atkūrimo laikmenos kūrimas naudojant HP atkūrimo diskų kūrimo priemonę
..............................
62
Atkūrimo laikmenos kūrimas
.........................................................................................
63
Atsarginių informacijos kopijų kūrimas
............................................................................................
63
Sistemos atkūrimo vykdymas
.............................................................................................................................
64
„Windows“ atkūrimo priemonių naudojimas
....................................................................................
64
f11 atkūrimo įrankių naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
....................................................
65
„Windows 7“ operacinės sistemos laikmenos naudojimas
..............................................................
66
11
Kompiuterio sąranka „Computer Setup“ (BIOS), TPM ir „HP Sure Start“
..........................................................
67
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ naudojimas
.......................................................................................
67
Kompiuterio sąrankos „Computer Setup“ paleidimas
......................................................................
67
Naršymas ir elementų pasirinkimas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“
.............................
67
Gamyklinių parametrų atkūrimas kompiuterio sąrankoje „Computer Setup“
.................................
68
BIOS naujinimas
.................................................................................................................................
68
BIOS versijos nustatymas
...............................................................................................
69
BIOS naujinio atsisiuntimas
............................................................................................
69
Įkrovimo tvarkos keitimas naudojant f9 raginimą
...........................................................................
70
TPM BIOS parametrai (tik tam tikruose gaminiuose)
..........................................................................................
70
„HP Sure Start“ naudojimas (tik tam tikruose gaminiuose)
...............................................................................
71
12
Aparatūros diagnostikos priemonės „HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) naudojimas
...................................
72
„HP PC Hardware Diagnostics“ (UEFI) atsisiuntimas į USB įrenginį
....................................................................
72
x
Sample