HP 240 G1 user manual download (Page 87 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 89
Dizin
A
AC ba
ğ
da
ş
t
ı
r
ı
c
ı
s
ı
4
a
ğ
jak
ı
, belirleme
5
B
ba
ğ
lant
ı
noktalar
ı
harici monitör
5, 20, 21
HDMI
5, 20, 22
USB
4, 5, 19
VGA
21
bak
ı
m
Disk Birle
ş
tiricisi
48
Disk Temizleme
48
bellek modülü
ç
ı
karma
49
de
ğ
i
ş
tirme
49
takma
50
bellek modülü bölmesi, belirleme
12
bile
ş
enler
alttaki
12
ekrandaki
7
öndeki
3
sa
ğ
taraftaki
4
sol taraftaki
5
üstteki
8
bilgisayar, seyahat etme
36
bilgisayar
ı
kapatma
38
bilgisayar
ı
kargoya verme
52
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
temizleme
51
bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bak
ı
m
ı
n
ı
yapma
51
bilgisayarla seyahat etme
13, 36,
52
BIOS
güncelle
ş
tirme
59
güncelle
ş
tirme indirme
60
sürümü belirleme
59
Bluetooth ayg
ı
t
ı
14, 17
Bluetooth etiketi
13
C
caps lock
ı
ş
ı
ğ
ı
, belirleme
9
CyberLink PowerDVD
24
Ç
çal
ı
ş
ma ortam
ı
68
D
dahili ekran anahtar
ı
, belirleme
7
dahili mikrofon, belirleme
7, 19
desteklenen diskler
62
dijital kart
takma
40
Dijital Medya Yuvas
ı
, belirleme
5
Disk Birle
ş
tiricisi yaz
ı
l
ı
m
ı
48
Disk Temizleme yaz
ı
l
ı
m
ı
48
Dokunmatik Yüzey
ğ
meler
8, 27
kullanma
27
Dokunmatik Yüzey açma/kapatma
ğ
mesi
8, 27
Dokunmatik Yüzey alan
ı
,
belirleme
8, 27
Dokunmatik Yüzey döndürme
hareketi
32
Dokunmatik Yüzey hareketleri
döndürme
32
kayd
ı
rma
31
k
ı
st
ı
rma
31
parmakla kayd
ı
rma
32
yak
ı
nla
ş
t
ı
rma
31
Dokunmatik Yüzey
ı
ş
ı
ğ
ı
8, 27
Dokunmatik Yüzey kayd
ı
rma
hareketi
31
Dokunmatik Yüzey k
ı
st
ı
rma
hareketi
31
Dokunmatik Yüzey parmakla
kayd
ı
rma hareketi
32
Dokunmatik Yüzey yak
ı
nla
ş
t
ı
rma
hareketi
31
ğ
meler
Dokunmatik Yüzey açma/
kapatma
8
güç
10
optik sürücü ç
ı
karma
4
sa
ğ
Dokunmatik Yüzey
8, 27
sol Dokunmatik Yüzey
8, 27
E
e
ğ
lenceye yönelik uygulamalar
1
elektrostatik de
ş
arj
76
en iyi uygulamalar
1
esc tu
ş
u, belirleme
11
etiketler
Bluetooth
13
kablosuz sertifikas
ı
13
Microsoft Orijinallik Sertifikas
ı
13
seri numaras
ı
13
servis
13
WLAN
13
yasal düzenleme
13
F
fare, harici
tercihleri ayarlama
25
fn tu
ş
u, belirleme
11
G
genel WLAN ba
ğ
lant
ı
s
ı
17
geri yükleme noktalar
ı
63
giri
ş
gücü
68
güç
pil
35
tasarruf
36
güç dü
ğ
mesi, belirleme
10
güç
ı
ş
ı
klar
ı
, belirleme
6, 9
güç konektörü, belirleme
4
güç ölçer
34
güç ölçeri kullanma
34
güvenlik duvar
ı
yaz
ı
l
ı
m
ı
57
güvenlik kablosu kilidi, takma
58
güvenlik kablosu yuvas
ı
,
belirleme
4
güvenlik, kablosuz
16
H
harici AC güç kayna
ğ
ı
kullanma
37
harici AC güç kayna
ğ
ı
, kullanma
37
harici monitör ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
5,
21
Dizin
77
Sample