HP 240 G1 user manual download (Page 85 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 89
Deste
ğ
e ba
ş
vurma
Bu kullan
ı
c
ı
k
ı
lavuzunda veya Yard
ı
m ve Destek'te verilen bilgiler sorular
ı
n
ı
za yan
ı
t vermiyorsa,
ş
u
adresten deste
ğ
e ba
ş
vurabilirsiniz: ABD'de destek için,
go/contactHP
adresine
gidin. Dünya genelinde destek için,
country/us/en/wwcontact_us.html
adresine
gidin.
Burada yapabilecekleriniz:
HP teknisyeniyle çevrimiçi sohbet.
NOT:
Destek sohbeti belirli bir dilde kullan
ı
lam
ı
yorsa,
İ
ngilizce kullan
ı
labilir.
E-posta deste
ğ
i.
Destek telefonu numaralar
ı
n
ı
bulma.
HP servis merkezi bulma.
Deste
ğ
e ba
ş
vurma
75
Sample