HP 240 G1 user manual download (Page 8 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 89
10
Setup Utility'yi (BIOS) ve Sistem Tan
ı
lama'y
ı
kullanma
..........................................................................
59
Setup Utility'yi (BIOS) ba
ş
latma
.........................................................................................................
59
BIOS'u güncelle
ş
tirme
........................................................................................................................
59
BIOS sürümünü belirleme
..................................................................................................
59
BIOS güncelle
ş
tirmesini indirme
........................................................................................
60
Sistem Tan
ı
lama'y
ı
kullanma
.............................................................................................................
60
11
Yedekleme, geri yükleme ve kurtarma
......................................................................................................
62
Yedeklemeler olu
ş
turma
.....................................................................................................................
62
Orijinal sistemi geri yüklemek için kurtarma medyas
ı
olu
ş
turma
.......................................
62
Bilmeniz gerekenler
...........................................................................................
62
Kurtarma medyas
ı
olu
ş
turma
...........................................................
63
Sistem geri yükleme noktalar
ı
olu
ş
turma
...........................................................................
63
Bilmeniz gerekenler
...........................................................................................
63
Sistem geri yükleme noktas
ı
olu
ş
turma
............................................................
63
Sistem bilgilerini ve ki
ş
isel bilgileri yedekleme
...................................................................
63
Ba
ş
ar
ı
l
ı
yedekleme ipuçlar
ı
...............................................................................
64
Bilmeniz gerekenler
...........................................................................................
64
Windows Yedekleme ve Geri Yükleme'yi kullanarak yedek olu
ş
turma
.............
64
Geri yükleme ve kurtarma
..................................................................................................................
65
Önceki bir sistem geri yükleme noktas
ı
na geri yükleme
....................................................
65
Belirli dosyalar
ı
geri yükleme
.............................................................................................
65
Windows Yedekleme ve Geri Yükleme'yi kullanarak belirli dosyalar
ı
geri
yükleme
.............................................................................................................
65
HP Recovery Manager'
ı
kullanarak orijinal sistemi kurtarma
.............................................
65
Bilmeniz gerekenler
...........................................................................................
66
HP Recovery bölümünü kullanarak kurtarma (yaln
ı
zca belirli modellerde)
.......
66
Kurtarma medyas
ı
n
ı
kullanarak kurtarma
.........................................................
66
Bilgisayar
ı
n önyükleme s
ı
ras
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirme
......................................
67
12
Teknik özellikler
..........................................................................................................................................
68
Giri
ş
gücü
...........................................................................................................................................
68
Çal
ı
ş
ma ortam
ı
...................................................................................................................................
68
13
Sorun giderme ve destek
...........................................................................................................................
69
Sorun giderme
....................................................................................................................................
70
Disk sürücü sorunlar
ı
.........................................................................................................
70
Kablosuz ba
ğ
lant
ı
sorunlar
ı
...............................................................................................
70
WLAN'a ba
ğ
lan
ı
lam
ı
yor
.....................................................................................
71
Tercih edilen a
ğ
a ba
ğ
lan
ı
lam
ı
yor
......................................................................
71
viii
Sample