HP 240 G1 user manual download (Page 77 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 77 of 89
3.
Sistemi ba
ş
latmak için
f9
tu
ş
una bas
ı
n.
4.
Optik sürücüyü veya flash sürücüyü seçin.
5.
Ekrandaki yönergeleri izleyin.
Bilgisayar
ı
n önyükleme s
ı
ras
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirme
Kurtarma disklerinin önyükleme s
ı
ras
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirmek için:
1.
Bilgisayar
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n.
2.
Bilgisayar yeniden ba
ş
lat
ı
l
ı
rken
esc
tu
ş
una, sonra da önyükleme seçenekleri için
f9
tu
ş
una
bas
ı
n.
3.
Önyükleme seçenekleri penceresinden
Internal CD/DVD ROM Drive
'
ı
(Dahili CD/DVD ROM
Sürücü) seçin.
Kurtarma flash sürücüsünün önyükleme s
ı
ras
ı
n
ı
de
ğ
i
ş
tirmek için:
1.
Flash sürücüyü USB ba
ğ
lant
ı
noktas
ı
na tak
ı
n.
2.
Bilgisayar
ı
yeniden ba
ş
lat
ı
n.
3.
Bilgisayar yeniden ba
ş
lat
ı
l
ı
rken
esc
tu
ş
una, sonra da önyükleme seçenekleri için
f9
tu
ş
una
bas
ı
n.
4.
Önyükleme seçenekleri penceresinden flash sürücüyü seçin.
Geri yükleme ve kurtarma
67
Sample