HP 240 G1 user manual download (Page 71 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 89
Sistem Tan
ı
lama'y
ı
ba
ş
latmak için:
1.
Bilgisayar
ı
ı
n veya yeniden ba
ş
lat
ı
n. Ekran
ı
n sol alt kö
ş
esinde “Press the ESC key for Startup
Menu” (Ba
ş
lang
ı
ç Menüsü için ESC tu
ş
una bas
ı
n) iletisi görüntülenirken
esc
tu
ş
una bas
ı
n.
Startup Menu (Ba
ş
lang
ı
ç Menüsü) iletisi görüntülendi
ğ
inde
f2
tu
ş
una bas
ı
n.
2.
Yapmak istedi
ğ
iniz tan
ı
lama s
ı
namas
ı
n
ı
t
ı
klat
ı
n, sonra da ekrandaki yönergeleri izleyin.
NOT:
Sürerken tan
ı
lama s
ı
namas
ı
n
ı
durdurmak isterseniz,
esc
tu
ş
una bas
ı
n.
Sistem Tan
ı
lama'y
ı
kullanma
61
Sample