HP 240 G1 user manual download (Page 60 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 89
b.
Bellek modülünü kenar
ı
ndan tutun
(2)
ve modülü bellek modülü yuvas
ı
ndan yava
ş
ça
çekerek ç
ı
kar
ı
n.
D
İ
KKAT:
Bellek modülünün hasar görmesini önlemek için yaln
ı
zca kenarlar
ı
ndan tutun.
Bellek modülündeki bile
ş
enlere dokunmay
ı
n.
Ç
ı
kar
ı
lan bellek modülünü korumak için statik elektri
ğ
e kar
ş
ı
korumal
ı
bir kapta saklay
ı
n.
8.
Yeni bellek modülü takma:
D
İ
KKAT:
Bellek modülünün hasar görmesini önlemek için yaln
ı
zca kenarlar
ı
ndan tutun. Bellek
modülündeki bile
ş
enlere dokunmay
ı
n.
a.
Bellek modülünün çentikli kenar
ı
n
ı
(1)
bellek modülü yuvas
ı
ndaki ç
ı
k
ı
nt
ı
yla hizalay
ı
n.
b.
Bellek modülünü, bölmenin yüzeyiyle 45 derece aç
ı
yapacak
ş
ekilde tutarak, yerine oturana
kadar bellek modülü yuvas
ı
na
(2)
bast
ı
r
ı
n.
c.
Modülün sol ve sa
ğ
kenarlar
ı
na bas
ı
nç uygulayarak, bellek modülünü
(3)
klipsler yerine
oturana kadar hafifçe bast
ı
r
ı
n.
D
İ
KKAT:
Bellek modülünün zarar görmesini önlemek için modülü bükmemeye dikkat
edin.
50
Bölüm 8
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
n bak
ı
m
ı
n
ı
yapma
Sample