HP 240 G1 user manual download (Page 57 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 89
Sabit sürücüyü ç
ı
karma:
1.
Sabit sürücü kapa
ğ
ı
n
ı
n vidas
ı
n
ı
(1)
(veya modelinize ba
ğ
l
ı
olarak vidalar
ı
n
ı
) gev
ş
etin, sonra da
kald
ı
r
ı
p
(2)
ç
ı
kar
ı
n
(3)
.
2.
Sabit sürücü kablosunu
(1)
sistem kart
ı
ndan ç
ı
kar
ı
n.
3.
Sabit sürücüyü
(2)
yuvas
ı
ndan kald
ı
r
ı
p ç
ı
kar
ı
n.
NOT:
Sabit sürücüyü bilgisayardan ç
ı
kard
ı
ktan sonra, sabit sürücünün kendisine eri
ş
mek için
sabit sürücü dirse
ğ
ini ç
ı
karmal
ı
s
ı
n
ı
z.
4.
Sabit sürücüyü çevirin, ard
ı
ndan sabit sürücü kablosunu
(1)
sabit sürücüden ç
ı
kar
ı
n.
5.
Sabit sürücü dirse
ğ
inin yanlar
ı
n
ı
(2)
sabit sürücünün d
ı
ş
ı
na ve uza
ğ
a çekin.
Performans
ı
art
ı
rma
47
Sample