HP 240 G1 user manual download (Page 53 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 89
4.
Diski düz yüzeylerine dokunmadan kenarlar
ı
ndan tutun ve etiketli taraf
ı
yukar
ı
gelecek
ş
ekilde
tepsi milinin üzerine getirin.
NOT:
Tepsiye tam olarak eri
ş
ilemiyorsa, diski e
ğ
ik tutarak milin üzerine getirin.
5.
Disk
(3)
yerine oturana dek hafifçe tepsi miline bast
ı
r
ı
n.
6.
Disk tepsisini kapat
ı
n.
NOT:
Disk tak
ı
ld
ı
ktan sonra k
ı
sa bir duraklama olmas
ı
normaldir. Bir medya oynat
ı
c
ı
s
ı
seçmediyseniz Otomatik Kullan ileti
ş
im kutusu aç
ı
l
ı
r. Medya içeri
ğ
ini nas
ı
l kullanmak istedi
ğ
iniz
sorulur.
Optik diski ç
ı
karma
1.
Disk tepsisini serbest b
ı
rakmak için sürücü çerçevesi üzerindeki ç
ı
karma dü
ğ
mesine
(1)
bas
ı
n ve
durana kadar tepsiyi
(2)
hafifçe d
ı
ş
ar
ı
çekin.
Optik sürücüleri kullanma
43
Sample