HP 240 G1 user manual download (Page 42 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 89
Döndürme
Döndürme, foto
ğ
raf gibi ö
ğ
eleri döndürmenizi sa
ğ
lar. Döndürmek için, sol i
ş
aret parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
Dokunmatik Yüzey alan
ı
na sabitleyin. Sa
ğ
i
ş
aret parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
sabit parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
n etraf
ı
nda saat 12
konumundan saat 3 konumuna do
ğ
ru hareket ettirin. Hareketi ters çevirmek için, sa
ğ
i
ş
aret
parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
saat 3 konumundan saat 12 konumuna do
ğ
ru hareket ettirin.
NOT:
Döndürme fabrikada varsay
ı
lan olarak devre d
ı
ş
ı
b
ı
rak
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
Parmakla kayd
ı
rma
Parmakla kayd
ı
rma, ekranlar aras
ı
nda gezinmenize veya belgeler aras
ı
nda h
ı
zla kayd
ı
rma
yapman
ı
za olanak tan
ı
r. Parmakla kayd
ı
rmak için, üç parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
kullanarak hafif ve h
ı
zl
ı
bir
parmakla kayd
ı
rma hareketiyle Dokunmatik Yüzey alan
ı
na yukar
ı
, a
ş
a
ğ
ı
, sola veya sa
ğ
a do
ğ
ru
dokunun.
NOT:
Üç parmakla kayd
ı
rma fabrikada varsay
ı
lan olarak devre d
ı
ş
ı
b
ı
rak
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
32
Bölüm 5
Klavyeyi ve i
ş
aret ayg
ı
tlar
ı
n
ı
kullanma
Sample