HP 240 G1 user manual download (Page 41 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 89
Kayd
ı
rma
Kayd
ı
rma, bir sayfa ya da resimde yukar
ı
, a
ş
a
ğ
ı
veya yanlara do
ğ
ru hareket ederken yararl
ı
d
ı
r.
Kayd
ı
rma yapmak için, Dokunmatik Yüzey'e iki parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
hafifçe ayr
ı
k vaziyette yerle
ş
tirin, sonra
da parmaklar
ı
n
ı
z
ı
yukar
ı
, a
ş
a
ğ
ı
, sola ya da sa
ğ
a do
ğ
ru sürükleyin.
NOT:
Parmaklar
ı
n
ı
z
ı
n h
ı
z
ı
, kayd
ı
rma h
ı
z
ı
n
ı
belirler.
K
ı
st
ı
rma/Yak
ı
nla
ş
t
ı
rma
K
ı
st
ı
rma, görüntüleri veya metinleri yak
ı
nla
ş
t
ı
rman
ı
za veya uzakla
ş
t
ı
rman
ı
za olanak sa
ğ
lar.
İ
ki parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
biti
ş
ik olarak Dokunmatik Yüzey'e koyup sonra da birbirinden uzakla
ş
t
ı
rarak
yak
ı
nla
ş
t
ı
rma yap
ı
n.
İ
ki parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
aral
ı
kl
ı
olarak Dokunmatik Yüzey'e koyup sonra da birbirine yakla
ş
t
ı
rarak
uzakla
ş
t
ı
rma yap
ı
n.
Dokunmatik Yüzey'i kullanma
31
Sample