HP 240 G1 user manual download (Page 40 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 89
Dokunmatik Yüzey hareketlerini kullanma
Dokunmatik Yüzey, masaüstündeki ö
ğ
eleri yönetmeniz için parmakla kayd
ı
rma, k
ı
st
ı
rma ve
döndürme gibi çe
ş
itli hareketleri destekler. Dokunmatik Yüzey hareketlerini kullanmak için, iki
parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
ayn
ı
anda Dokunmatik Yüzey'in üzerine koyun.
NOT:
Dokunmatik Yüzey hareketleri tüm programlarda desteklenmez.
Bir hareketin gösterimini görüntülemek için:
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Donan
ı
m ve Ses
'i seçin.
2.
Synaptics Dokunmatik Yüzey ayg
ı
t
ı
n
ı
z
ı
seçin.
3.
Gösterimi etkinle
ş
tirmek için hareketi seçin.
Hareketleri kapatmak veya açmak için:
1.
Ba
ş
lat
>
Denetim Masas
ı
>
Donan
ı
m ve Ses
'i seçin.
2.
Synaptics Dokunmatik Yüzey ayg
ı
t
ı
n
ı
z
ı
seçin.
3.
Kapatmak veya açmak istedi
ğ
iniz hareketin yan
ı
ndaki onay kutusunu seçin.
4.
Uygula
'y
ı
, sonra da
Tamam
'
ı
t
ı
klat
ı
n.
30
Bölüm 5
Klavyeyi ve i
ş
aret ayg
ı
tlar
ı
n
ı
kullanma
Sample