HP 240 G1 user manual download (Page 39 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 89
Gezinme
Ekrandaki i
ş
aretçiyi hareket ettirmek için, parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
Dokunmatik Yüzey üzerinde, i
ş
aretçiyi hareket
ettirmek istedi
ğ
iniz yönde kayd
ı
r
ı
n.
Seçme
Sol ve sa
ğ
Dokunmatik Yüzey dü
ğ
melerini harici bir faredeki kar
ş
ı
l
ı
k gelen dü
ğ
meler gibi kullan
ı
n.
Dokunmatik Yüzey'i kullanma
29
Sample