HP 240 G1 user manual download (Page 38 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 89
İş
aretçiyi hareket ettirmek için, parma
ğ
ı
n
ı
z
ı
Dokunmatik Yüzey'de i
ş
aretçiyi ekranda hareket ettirmek
istedi
ğ
iniz yönde kayd
ı
r
ı
n. Sa
ğ
ve sol Dokunmatik Yüzey dü
ğ
melerini harici faredeki dü
ğ
meler gibi
kullan
ı
n.
Dokunmatik Yüzey'i kapatma veya açma
Dokunmatik Yüzey'i kapatmak veya açmak için, Dokunmatik Yüzey açma/kapatma dü
ğ
mesine h
ı
zla
çift dokunun.
Dokunmatik Yüzey aç
ı
kken, Dokunmatik Yüzey
ı
ş
ı
ğ
ı
yanmaz.
28
Bölüm 5
Klavyeyi ve i
ş
aret ayg
ı
tlar
ı
n
ı
kullanma
Sample