HP 240 G1 user manual download (Page 34 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 89
Ses ve video dosyalar
ı
n
ı
z
ı
yönetme
CyberLink PowerDVD (yaln
ı
zca belirli modellerde), ses ve foto
ğ
raf koleksiyonlar
ı
n
ı
z
ı
yönetmenize
yard
ı
mc
ı
olur.
CyberLink PowerDVD'yi ba
ş
latmak için,
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
Müzik, Foto
ğ
raflar ve
Videolar
'
ı
seçin, sonra da
CyberLink PowerDVD
'yi t
ı
klat
ı
n.
CyberLink PowerDVD kullan
ı
m
ı
yla ilgili daha fazla bilgi için PowerDVD yaz
ı
l
ı
m
ı
nda Yard
ı
m'a bak
ı
n.
24
Bölüm 4
E
ğ
lence özelliklerini kullanma
Sample