HP 240 G1 user manual download (Page 28 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 89
LAN ba
ğ
lant
ı
s
ı
için 8 uçlu RJ-45 a
ğ
kablosu gerekir.
A
ğ
kablosunu ba
ğ
lamak için a
ş
a
ğ
ı
daki ad
ı
mlar
ı
izleyin:
1.
A
ğ
kablosunu bilgisayardaki a
ğ
jak
ı
na
(1)
tak
ı
n.
2.
A
ğ
kablosunun di
ğ
er ucunu a
ğ
duvar jak
ı
na
(2)
veya yönlendiriciye tak
ı
n.
NOT:
A
ğ
kablosunda TV ve radyo yay
ı
nlar
ı
yla etkile
ş
imi önleyen parazit giderme devresi
(3)
varsa, kablonun devre ucunu bilgisayara do
ğ
ru yönlendirin.
18
Bölüm 3
A
ğ
a ba
ğ
lanma
Sample