HP 240 G1 user manual download (Page 21 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 89
Tu
ş
lar
Bile
ş
en
ı
klama
(1)
esc
tu
ş
u
fn
tu
ş
uyla birlikte bas
ı
ld
ı
ğ
ı
nda sistem bilgilerini görüntüler.
(2)
fn
tu
ş
u
esc
tu
ş
uyla birlikte bas
ı
ld
ı
ğ
ı
nda sistem bilgilerini görüntüler.
(3)
Windows logosu tu
ş
u
Windows Ba
ş
lat menüsünü görüntüler.
(4)
İş
lem tu
ş
lar
ı
S
ı
k kullan
ı
lan sistem i
ş
levlerini yürütür.
(5)
Windows uygulamalar
ı
tu
ş
u
İ
mlecin alt
ı
nda, ö
ğ
eler için k
ı
sayol menüsü görüntüler.
Üst
11
Sample