HP 240 G1 user manual download (Page 19 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 89
I
ş
ı
klar
Bile
ş
en
ı
klama
(1)
Caps lock
ı
ş
ı
ğ
ı
Yan
ı
yorsa: Tu
ş
lar
ı
büyük harflere geçiren caps lock aç
ı
kt
ı
r.
(2)
Güç
ı
ş
ı
ğ
ı
Beyaz: Bilgisayar aç
ı
kt
ı
r.
Beyaz renkli yan
ı
p sönüyorsa: Bilgisayar bir enerji
tasarrufu modu olan Uyku durumundad
ı
r. Bilgisayar,
ekran
ı
ve kullan
ı
lmayan di
ğ
er bile
ş
enleri kapat
ı
r.
Yanm
ı
yorsa: Bilgisayar kapal
ı
d
ı
r veya Haz
ı
rda
Bekletme durumundad
ı
r. Haz
ı
rda Bekletme, çok az güç
kullanan bir enerji tasarrufu modudur.
(3)
Kablosuz
ı
ş
ı
ğ
ı
Beyaz: Kablosuz yerel a
ğ
(WLAN) ayg
ı
t
ı
ve/veya
Bluetooth® ayg
ı
t
ı
gibi bir tümle
ş
ik kablosuz ayg
ı
t
ı
kt
ı
r.
Sar
ı
: Tüm kablosuz ayg
ı
tlar kapal
ı
d
ı
r.
Üst
9
Sample