HP 240 G1 user manual download (Page 18 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 89
Üst
Dokunmatik Yüzey
Bile
ş
en
ı
klama
(1)
Dokunmatik Yüzey açma/kapatma dü
ğ
mesi
Dokunmatik Yüzey'i açar veya kapat
ı
r.
(2)
Dokunmatik Yüzey
ı
ş
ı
ğ
ı
Yan
ı
yorsa: Dokunmatik Yüzey kapal
ı
d
ı
r.
Yanm
ı
yorsa: Dokunmatik Yüzey aç
ı
kt
ı
r.
(3)
Dokunmatik Yüzey alan
ı
Ekran üstü i
ş
aretçiyi hareket ettirir ve ekrandaki ö
ğ
eleri
seçer veya etkinle
ş
tirir.
(4)
Sol Dokunmatik Yüzey dü
ğ
mesi
Harici fare üzerindeki sol dü
ğ
me gibi i
ş
lev görür.
(5)
Sa
ğ
Dokunmatik Yüzey dü
ğ
mesi
Harici fare üzerindeki sa
ğ
ğ
me gibi i
ş
lev görür.
8
Bölüm 2
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
maya ba
ş
lay
ı
n
Sample