HP 240 G1 user manual download (Page 17 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 89
Ekran
Bile
ş
en
ı
klama
(1)
Dahili ekran anahtar
ı
Güç aç
ı
kken ekran indirilirse, ekran
ı
kapat
ı
r ve Uyku durumunu
ba
ş
lat
ı
r.
NOT:
Dahili ekran anahtar
ı
bilgisayar
ı
n d
ı
ş
ı
ndan görünmez.
(2)
WLAN antenleri (2)*
Kablosuz yerel a
ğ
larla (WLAN) ileti
ş
im kurmak için kablosuz
sinyaller gönderir ve al
ı
r.
(3)
Dahili mikrofon
Ses kaydeder.
(4)
Web kameras
ı
Görüntü kaydeder, foto
ğ
raf çeker ve video ak
ı
ş
ı
yoluyla
görüntülü konferanslara ve çevrimiçi sohbetlere olanak sa
ğ
lar.
Web kameras
ı
n
ı
kullanmak için,
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
>
İ
leti
ş
im ve Sohbet
>
CyberLink YouCam
'i seçin.
(5)
Web kameras
ı
ı
ş
ı
ğ
ı
Yan
ı
yorsa: Web kameras
ı
kullan
ı
lmaktad
ı
r.
*Antenler bilgisayar
ı
n d
ı
ş
ı
ndan görünmez. En iyi iletimi sa
ğ
lamak için antenlerin yak
ı
n çevresinde engel bulunmamas
ı
na
dikkat edin. Kablosuz ileti
ş
im yasal düzenleme bildirimlerini görmek için,
Yasal Düzenleme, Güvenlik ve Çevre Bildirimleri
'nin
ülkenizle veya bölgenizle ilgili bölümüne bak
ı
n. Bu bildirimler Yard
ı
m ve Destek'te yer almaktad
ı
r.
Ekran
7
Sample