HP 240 G1 user manual download (Page 16 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 89
Bile
ş
en
ı
klama
(9)
Sabit sürücü
ı
ş
ı
ğ
ı
Beyaz renkli yan
ı
p sönüyorsa: Sabit sürücüye eri
ş
ildi
ğ
ini
gösterir.
(10)
Güç
ı
ş
ı
ğ
ı
Beyaz: Bilgisayar aç
ı
kt
ı
r.
Beyaz renkli yan
ı
p sönüyorsa: Bilgisayar bir enerji
tasarrufu modu olan Uyku durumundad
ı
r. Bilgisayar,
ekran
ı
ve kullan
ı
lmayan di
ğ
er bile
ş
enleri kapat
ı
r.
Yanm
ı
yorsa: Bilgisayar kapal
ı
d
ı
r veya Haz
ı
rda Bekletme
durumundad
ı
r. Haz
ı
rda Bekletme, çok az güç kullanan
bir enerji tasarrufu modudur.
6
Bölüm 2
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
maya ba
ş
lay
ı
n
Sample