HP 240 G1 user manual download (Page 13 of 89)

Languages: Turkish
Pages:89
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 13 of 89
2
Bilgisayar
ı
n
ı
z
ı
tan
ı
maya ba
ş
lay
ı
n
Donan
ı
m ve yaz
ı
l
ı
m bilgilerini bulma
Ba
ş
lat
>
Bilgisayar
'
ı
seçin.
Optik sürücüler, kat
ı
hal sürücüleri (SSD) veya ikincil sabit sürücü de dahil olmak üzere
bilgisayar
ı
n
ı
za tak
ı
l
ı
olan tüm sürücülerin listesi görüntülenir.
Bilgisayar
ı
n
ı
za yüklenmi
ş
yaz
ı
l
ı
mlar
ı
görmek için
Ba
ş
lat
>
Tüm Programlar
'
ı
seçin.
Ön
Bile
ş
en
ı
klama
Hoparlörler (2)
Ses üretir.
Donan
ı
m ve yaz
ı
l
ı
m bilgilerini bulma
3
Sample