HP 240 G1 user manual download (Page 87 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 87
Z
zabavne stvari, ki jih lahko
po
č
nete
1
zagonsko zaporedje
spreminjanje HP Recovery
Manager
69
zaklep za sprostitev
akumulatorja
12
zapisljivi mediji
33
zaustavitev
39
zunanje napajanje, uporaba
38
zvezdiš
č
a
40
zvezdiš
č
a USB
40
zvo
č
ne funkcije, preverjanje
21
zvo
č
nika, prepoznavanje
3, 19
Stvarno kazalo
77
Sample