HP 240 G1 user manual download (Page 86 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 87
programska oprema za
č
č
enje
diska
50
programska oprema za
defragmentiranje diska
50
programska oprema za internetno
zaš
č
ito, uporaba
58
programska oprema za požarni
zid
58
prostor za brezži
č
ni modul,
prepoznavanje
12
prostor za pomnilniški modul,
prepoznavanje
12
protivirusna programska oprema,
uporaba
58
R
ra
č
unalnik, potovanje z
37
recikliranje
ra
č
unalnik
66, 67
reža varnostnega kabla,
prepoznavanje
4
reža za digitalne nosilce podatkov,
prepoznavanje
5
reže
digitalni nosilec podatkov
5
varnostni kabel
4
RJ-45, (omrežni) priklju
č
ek,
prepoznavanje
5
S
serijska številka
13
serijska številka, ra
č
unalnik
13
servisne nalepke
iskanje
13
shranjevanje akumulatorja
37
sistemska obnovitvena to
č
ka
obnovitev
66
ustvarjanje
64
sistemske informacije, vro
č
a
tipka
32
Sledilna ploš
č
ica
gumbi
8
spanje
preklop iz
33
preklop v
33
spletna kamera
20
spletna kamera, prepoznavanje
7, 19
sprostitev akumulatorja, zaklep
12
stikalo za vklop/izklop,
prepoznavanje
10
T
temperatura
37
temperatura akumulatorja
37
tipka esc, prepoznavanje
11
tipka fn, prepoznavanje
11, 32
tipka Windows, prepoznavanje
11
tipka za programe Windows,
prepoznavanje
11
tipke
esc
11
fn
11
logotip Windows
11
programi Windows
11
ukazne
11
U
ukazne tipke
brezži
č
ni vmesnik
32
izklop zvoka
32
naslednji posnetek ali odsek
31
pomo
č
in podpora
31
pove
č
anje svetlosti zaslona
31
povišanje glasnosti
32
predvajaj, zaustavi, nadaljuj
31
prejšnji posnetek/odsek
31
preklapljanje slike zaslona
31
prepoznavanje
11
zmanjšanje glasnosti
32
zmanjšanje svetlosti zaslona
31
uporaba gesel
56
uporaba merilnika porabe in
nastavitve porabe energije
34
uporaba zunanjega napajanja
38
upravne informacije
nalepke s potrdilom za uporabo
v brezži
č
nem omrežju
13
upravna nalepka
13
V
varnost, brezži
č
no omrežje
16
varnostne kopije
64
varnostne posodobitve sistema
Windows, namestitev
58
varnostno kopiranje
osebne datoteke
65
varnostno kopiranje programske
opreme in podatkov
59
vhodni priklju
č
ek za zvok
(mikrofon)
5, 20
video
21
vrata
HDMI
5, 20, 22
USB
4, 5, 19
VGA
21
zunanji monitor
5, 20, 21
vrata HDMI, prepoznavanje
5, 20
vrata HDMI, priklju
č
itev
22
vrata USB, prepoznavanje
4, 5,
19
vrata VGA, priklju
č
itev
21
vrata za zunanji monitor
5, 21
vrata za zunanji monitor,
prepoznavanje
20
vro
č
e tipke
opis
32
prikaz informacij o sistemu
32
uporaba
32
vro
č
e tipke tipkovnice,
prepoznavanje
32
vzdrževanje
č
č
enje diska
50
program za defragmentiranje
diska
50
vzdrževanje ra
č
unalnika
54
W
Windows
funkcija odstrani vse in znova
namesti
67
obnovitev datotek
66
osveži
66, 67
ponastavitev
67
ponovna namestitev
66, 67
sistemska obnovitvena to
č
ka
64, 66
varnostno kopiranje
65
zgodovina datotek
65, 66
Wireless Assistant, programska
oprema
14
WLAN, naprava
13, 15
76
Stvarno kazalo
Sample