HP 240 G1 user manual download (Page 85 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 87
opti
č
ni pogon
4
Sledilna ploš
č
ica
8
spletna kamera
7, 19
trdi disk
6
lu
č
ke napajanja, prepoznavanje
6, 9
M
mediji HP Recovery
obnovitev
69
ustvarjanje
65
merilnik porabe
34
minimalizirana slika
ustvarjanje
68
mirovanje
med kriti
č
no stopnjo
napolnjenosti akumulatorja
37
omogo
č
anje
34
miška, zunanja
nastavitev možnosti
25
N
najboljši postopki
1
nalepka Bluetooth
13
nalepka s potrdilom za uporabo v
brezži
č
nem omrežju
13
nalepka WLAN
13
nalepke
Bluetooth
13
potrdilo za uporabo v
brezži
č
nem omrežju
13
serijska številka
13
servisne
13
upravna
13
WLAN
13
namestitev
dodatna klju
č
avnica
varnostnega kabla
59
pomembne varnostne
posodobitve
58
napajalni vhod
71
napajalnik
4
napajanje
akumulator
35
ohranjanje
36
napajanje iz akumulatorja
35
naprava Bluetooth
14, 17
naprave USB
odstranjevanje
41
opis
40
povezovanje
40
naprave z visoko lo
č
ljivostjo,
priklju
č
itev
22
nastavitev internetne povezave
16
nastavitev WLAN-a
16
nastavitev zaš
č
ite z geslom pri
bujenju
34
nastavitve porabe
34
neodziven sistem
39
notranje stikalo zaslona,
prepoznavanje
7
notranji mikrofon, prepoznavanje
7, 19
O
obmo
č
je sledilne ploš
č
ice,
prepoznavanje
8
obnovitev
66, 67
bliskovni pogon USB
69
diski
65, 69
HP Recovery Manager
68
mediji
69
podprti diski
65
sistem
68
uporaba medijev HP
Recovery
65
zagon
69
zgodovina datotek Windows
66
obnovitev izvirnega sistema
68
obnovitev minimalizirane slike
68
obnovitev sistema
68
obnovitveni mediji
ustvarjanje
65
ustvarjanje z uporabo HP
Recovery Manager
65
odpravljanje težav
Napajalnik
38
odstrani vse in znova namesti
sistem Windows
67
ohranjanje, zmogljivost
36
omrežni priklju
č
ek,
prepoznavanje
5
opti
č
ni disk
odstranjevanje
44
vstavljanje
43
opti
č
ni pogon, prepoznavanje
4,
19
osveži
67
ra
č
unalnik
66
P
particija HP Recovery
69
obnovitev
68
odstranjevanje
69
particija za obnovitev
68
odstranjevanje
69
podjetje, povezava WLAN
17
podprti diski
obnovitev
65
pogonski mediji
33
pomnilniški modul
odstranjevanje
52
vstavljanje
53
zamenjava
51
ponastavitev
koraki
67
ra
č
unalnik
66, 67
ponastavitev ra
č
unalnika
67
posodobitve programske opreme
HP in programske opreme drugih
proizvajalcev, nameš
č
anje
59
posodobitve programske opreme,
nameš
č
anje
58
pošiljanje ra
č
unalnika
54
potovanje z ra
č
unalnikom
13, 37,
54
povezava javnega omrežja
WLAN
17
povezava v omrežje WLAN
17
PowerDVD
24
preverjanje zvo
č
nih funkcij
21
prezra
č
evalne reže,
prepoznavanje
5, 12
priklju
č
ek za napajanje,
prepoznavanje
4
priklju
č
ek, napajanje
4
priklju
č
ki
izhod zvoka (slušalke)
5, 20
omrežje
5
RJ-45 (omrežni)
5
vhod zvoka (mikrofon)
5, 20
programska oprema
č
č
enje diska
50
CyberLink PowerDVD
24
program za defragmentiranje
diska
50
Stvarno kazalo
75
Sample