HP 240 G1 user manual download (Page 84 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 84 of 87
Stvarno kazalo
A
akumulator
odlaganje
37
ohranjanje zmogljivosti
36
reševanje stanja praznega
akumulatorja
37
shranjevanje
37
zamenjava
38
antena WLAN, prepoznavanje
7
B
berljivi mediji
33
BIOS
posodabljanje
61
prenos posodobitve
62
ugotavljanje razli
č
ice
61
brezži
č
ni kontrolniki
gumb
14
operacijski sistem
14
Wireless Assistant, programska
oprema
14
brezži
č
no omrežje (WLAN)
obseg delovanja
17
podjetje, povezava WLAN
17
potrebna oprema
16
povezava javnega omrežja
WLAN
17
povezovanje
17
uporaba
15
varnost
16
brezži
č
no omrežje, varovanje
59
C
CyberLink PowerDVD
24
Č
č
č
enje ra
č
unalnika
54
D
delovno okolje
71
digitalna kartica
vstavljanje
41
E
elektrostati
č
na razelektritev
73
G
gesla
Setup Utility (BIOS)
57
Windows
57
gesla operacijskega sistema
Windows
57
gesla orodja Setup Utility (BIOS)
57
gib sledilne ploš
č
ice drsenja
26
gib sledilne ploš
č
ice pove
č
anja
27
gib sledilne ploš
č
ice š
č
ipanja
27
gib sledilne ploš
č
ice vrtenja
27
gibi sledilne ploš
č
ice
drsenje
26
pove
č
anje
27
š
č
ipanje
27
vrtenje
27
gumb brezži
č
nega vmesnika
14
gumb za izmet opti
č
nega pogona,
prepoznavanje
4
gumb za vklop/izklop sledilne
ploš
č
ice
8
gumbi
desni gumb sledilne ploš
č
ice
8
izmet opti
č
nega pogona
4
levi gumb sledilne ploš
č
ice
8
napajanje
10
vklop/izklop sledilne ploš
č
ice
8
H
HDMI
konfiguriranje zvoka
23
HDMI, konfiguriranje zvoka
23
HP Recovery Manager
68
popravljanje težav pri zagonu
69
zagon
69
I
ime in številka izdelka,
ra
č
unalnik
13
informacije o akumulatorju,
iskanje
36
izbrisane datoteke
obnovitev
66
izhodni priklju
č
ek za zvok
(slušalke)
5, 20
izklop ra
č
unalnika
39
K
kabel USB, priklju
č
itev
41
kabli
USB
41
klju
č
avnica varnostnega kabla,
namestitev
59
komponente
desna stran
4
leva stran
5
spodaj
12
spredaj
3
zaslon
7
zgoraj
8
kriti
č
na stopnja napolnjenosti
akumulatorja
37
L
letališke varnostne naprave
47
ležiš
č
e za akumulator
12, 13
ležiš
č
e za trdi disk,
prepoznavanje
12
lu
č
ka brezži
č
nega vmesnika
9,
14
lu
č
ka caps lock, prepoznavanje
9
lu
č
ka opti
č
nega pogona,
prepoznavanje
4
lu
č
ka sledilne ploš
č
ice
8
lu
č
ka spletne kamere,
prepoznavanje
7, 19
lu
č
ka trdega diska
6
lu
č
ka vgrajene spletne kamere,
prepoznavanje
7, 19
lu
č
ke
brezži
č
ni vmesnik
9
caps lock
9
napajalnik
4
napajanje
6, 9
74
Stvarno kazalo
Sample