HP 240 G1 user manual download (Page 81 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 87
12
Specifikacije
Napajalni vhod
Informacije o napajanju v tem razdelku vam lahko pomagajo,
č
e nameravate z ra
č
unalnikom potovati
v tujino.
Ra
č
unalnik deluje z enosmernim napajanjem, ki se lahko napaja iz izmeni
č
nega ali enosmernega
vira. Vir omrežnega napajanja mora imeti nazivno vrednost 100–240 V in 50–60 Hz. Ra
č
unalnik lahko
napajate iz samostojnega vira enosmerne napetosti, vendar priporo
č
amo, da uporabljate le
napajalnik ali napajalni kabel, ki ga je za ta ra
č
unalnik odobrilo podjetje HP.
Ra
č
unalnik lahko deluje z enosmernim tokom v okviru naslednjih specifikacij. Delovna napetost in tok
sta odvisna od platforme.
Napajalni vhod
Napetost
Delovna napetost in tok
18,5 V pri enosmernem toku 3,5 A ali 19,5 V pri enosmernem toku 3,33 A – 65
W
19 V pri enosmernem toku 4,74 A ali 19,5 V pri enosmernem toku 4,62 A – 90
W
priklju
č
ek za enosmerni tok zunanjega
napajanja HP
OPOMBA:
Ta izdelek je zasnovan za napajalne sisteme IT na Norveškem s fazno napetostjo, ki ne
presega 240 V rms.
OPOMBA:
Delovna napetost in tok ra
č
unalnika sta navedena na upravni nalepki.
Delovno okolje
Dejavnik
Metri
č
ni sistem
ZDA
Temperatura
Delovna
od 5 do 35 °C
od 41 do 95 °F
Nedelovna
od –20 do 60 °C
od –4 do 140 °F
Relativna vlažnost
(brez kondenzacije)
Delovna
od 10 do 90 %
od 10 do 90 %
Nedelovna
od 5 do 95 %
od 5 do 95 %
Najvišja nadmorska višina
(brez pritiska)
Napajalni vhod
71
Sample