HP 240 G1 user manual download (Page 8 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 87
9
Zaš
č
ita ra
č
unalnika in podatkov
.................................................................................................................
56
Uporaba gesel
....................................................................................................................................
56
Nastavitev gesel sistema Windows
...................................................................................
57
Nastavitev gesel orodja Setup Utility (BIOS)
.....................................................................
57
Uporaba programske opreme za internetno zaš
č
ito
..........................................................................
58
Uporaba protivirusne programske opreme
........................................................................
58
Uporaba programske opreme za požarni zid
.....................................................................
58
Nameš
č
anje posodobitev programske opreme
..................................................................................
58
Namestitev posodobitev operacijskega sistema Windows
................................................
58
Nameš
č
anje posodobitev programske opreme HP in programske opreme drugih
proizvajalcev
......................................................................................................................
59
Varovanje brezži
č
nega omrežja
.........................................................................................................
59
Varnostno kopiranje programske opreme in podatkov
.......................................................................
59
Uporaba dodatne klju
č
avnice varnostnega kabla
...............................................................................
59
10
Uporaba orodij Setup Utility (BIOS) in System Diagnostics
...................................................................
61
Zagon orodja Setup Utility (BIOS)
......................................................................................................
61
Posodabljanje BIOS-a
........................................................................................................................
61
Ugotavljanje razli
č
ice BIOS-a
............................................................................................
61
Prenos posodobitve BIOS-a
..............................................................................................
62
Uporaba orodja System Diagnostics
..................................................................................................
62
11
Varnostno kopiranje in obnovitev
.............................................................................................................
64
Izdelava obnovitvenih medijev in varnostnih kopij
..............................................................................
64
Izdelava medijev HP Recovery
..........................................................................................
65
Obnovitev
...........................................................................................................................................
66
Uporaba Windows Osveži za hitro in enostavno obnovitev
...............................................
67
Odstranitev vsega in ponovna namestitev sistema Windows
............................................
67
Obnovitev s programom HP Recovery Manager
...............................................................
68
Kaj morate vedeti
..............................................................................................
68
Uporaba particije HP Recovery za obnovitev minimalizirane slike (samo
nekateri modeli)
.................................................................................................
68
Uporaba medijev HP Recovery za obnovitev
....................................................
69
Spreminjanje vrstnega reda zagona ra
č
unalnika
..............................................
69
Odstranjevanje particije HP Recovery
...............................................................................
69
12
Specifikacije
................................................................................................................................................
71
Napajalni vhod
....................................................................................................................................
71
Delovno okolje
....................................................................................................................................
71
viii
Sample