HP 240 G1 user manual download (Page 79 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 87
Za zagon programa HP Recovery Manager iz particije HP Recovery:
1.
Pritisnite
f11
med zagonom ra
č
unalnika.
– ali –
Pritisnite in držite
f11
med pritiskanjem gumba za vklop/izklop.
2.
V meniju za možnosti zagona izberite
Troubleshoot
(odpravljanje težav).
3.
Izberite
HP Recovery Manager
in upoštevajte navodila na zaslonu.
Uporaba medijev HP Recovery za obnovitev
Z mediji HP Recovery lahko obnovite izvirni sistem. To metodo lahko uporabite,
č
e vaš sistem nima
particije HP Recovery ali
č
e trdi disk ne deluje pravilno.
1.
Č
e je možno, varnostno kopirajte vse osebne datoteke.
2.
V opti
č
ni pogon na ra
č
unalniku ali na dodatnem opti
č
nem pogonu vstavite prvi disk HP
Recovery, ki ste ga ustvarili, in nato znova zaženite ra
č
unalnik.
– ali –
Vstavite bliskovni pogon HP Recovery v vrata USB na ra
č
unalniku in znova zaženite ra
č
unalnik.
OPOMBA:
Č
e se pri vnovi
č
nem zagonu ra
č
unalnika program HP Recovery Manager ne
zažene samodejno, spremenite vrstni red zagona ra
č
unalnika. Glejte
Spreminjanje vrstnega
reda zagona ra
č
unalnika
na strani
69
.
3.
Sledite navodilom na zaslonu.
Spreminjanje vrstnega reda zagona ra
č
unalnika
Č
e se ra
č
unalnik ne zažene v programu HP Recovery Manager lahko, spremenite vrstni red zagona
ra
č
unalnika, ki je vrstni red naprav, naštetih v BIOS-u, kjer ra
č
unalnik iš
č
e informacije o zagonu.
Izbiro lahko spremenite za opti
č
ni pogon ali za bliskovni pogon USB.
Za spremembo vrstnega reda zagona:
1.
Vstavite medij HP Recovery, ki ste ga ustvarili.
2.
Znova zaženite ra
č
unalnik.
3.
Med ponovnim zagonom ra
č
unalnika pritisnite in zadržite
esc
in nato
f9
za možnosti zagona.
4.
Izberite opti
č
ni pogon ali bliskovni pogon USB, s katerega želite izvesti zagon.
5.
Sledite navodilom na zaslonu.
Odstranjevanje particije HP Recovery
S programom HP Recovery Manager lahko odstranite particijo HP Recovery, da sprostite prostor na
trdem disku.
POMEMBNO:
Č
e odstranite particijo HP Recovery, ni ve
č
mogo
č
e uporabljati funkcij Windows
Osveži, Windows Odstrani vse in ponovna namestitev sistema Windows ali programa HP Recovery
Manager za obnovitev minimalizirane slike. Ustvarite medije HP Recovery preden odstranite particijo
Recovery, da boste imeli možnosti za obnovitev; glejte
Izdelava medijev HP Recovery
na strani
65
.
Obnovitev
69
Sample