HP 240 G1 user manual download (Page 76 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 76 of 87
Obnovitev
Za obnovitev sistema imate ve
č
možnosti. Izberite metodo, ki najbolj ustreza vaši situaciji in znanju:
Č
e morate obnoviti osebne datoteke in podatke, lahko uporabite Zgodovino datotek sistema
Windows, da obnovite informacije iz ustvarjenih varnostnih kopij. Za ve
č
informacij in korakov za
uporabo Zgodovine datotek glejte Pomo
č
in podporo sistema Windows. Na za
č
etnem zaslonu
vnesite
pomo
č
in izberite
Pomo
č
in podpora
.
Č
e morate popraviti težavo s predhodno nameš
č
enim programom ali gonilnikom, uporabite
funkcijo Drivers and Applications Reinstall (Ponovna namestitev gonilnikov in programov)
programa HP Recovery Manager, da znova namestite posamezni program ali gonilnik.
Na za
č
etnem zaslonu vnesite
recovery
, izberite
HP Recovery Manager
in nato izberite
Drivers and Applications Reinstall
ter sledite navodilom na ekranu.
Č
e želite obnoviti sistem na prejšnje stanje brez izgube osebnih podatkov, je na voljo Obnovitev
sistema Windows. Obnovitev sistema omogo
č
a obnovitev brez zahtev Windows Osveži ali
ponovne namestitve. Windows samodejno ustvari sistemske obnovitvene to
č
ke med
posodabljanjem sistema Windows in drugim vzdrževanjem sistema. Tudi
č
e sistemske
obnovitvene to
č
ke niste ustvarili ro
č
no, lahko izberete obnovitev na prejšnjo to
č
ko, ki je bila
ustvarjena samodejno. Za ve
č
informacij in korakov za uporabo Obnovitve sistema Windows
glejte Pomo
č
in podporo sistema Windows. Na za
č
etnem zaslonu vnesite
pomo
č
in izberite
Pomo
č
in podpora
.
Č
e želite hiter in enostaven na
č
in obnovitve sistema brez izgube osebnih podatkov, nastavitev
ali programov, ki so bili predhodno nameš
č
eni na ra
č
unalniku ali ste jih kupili v Trgovini
Windows, lahko uporabite funkcijo Windows Osveži. Za to funkcijo varnostno kopiranje podatkov
na drug pogon ni potrebno. Glejte
Uporaba Windows Osveži za hitro in enostavno obnovitev
na strani
67
.
Č
e želite ponastaviti ra
č
unalnik v izvirno stanje, sistem Windows omogo
č
a enostaven na
č
in
odstranjevanja osebnih podatkov, programov in nastavitev ter ponovno namestitev sistema
Windows.
Č
e želite ve
č
informacij, glejte
Odstranitev vsega in ponovna namestitev sistema Windows
na strani
67
.
Č
e želite ponastaviti ra
č
unalnik z minimalizirano sliko, lahko izberete funkcijo HP Minimized
Image Recovery v particiji HP Recovery (samo nekateri modeli) ali medije HP Recovery.
Funkcija Minimized Image Recovery namesti samo pogone in programe, ki omogo
č
ajo strojno
opremo. Drugi programi, ki so vklju
č
eni v sliko, so še naprej na voljo za namestitev s funkcijo
Drivers and Applications Reinstall (Ponovna namestitev gonilnikov in programov) v programu HP
Recovery Manager.
Č
e želite ve
č
informacij, glejte
Obnovitev s programom HP Recovery Manager
na strani
68
.
Č
e želite obnoviti izvirno tovarniško ustvarjene particije in vsebino ra
č
unalnika, lahko izberete
funkcijo Obnovitev sistema iz medijev HP Recovery.
Č
e želite ve
č
informacij, glejte
Obnovitev s
programom HP Recovery Manager
na strani
68
.
Č
e ste zamenjali trdi disk, lahko uporabite funkcijo Tovarniška ponastavitev medijev HP
Recovery, da ponastavite tovarniško sliko na nadomestni pogon.
Č
e želite ve
č
informacij, glejte
Obnovitev s programom HP Recovery Manager
na strani
68
.
Č
e želite odstraniti particijo za obnovitev, da pove
č
ate prostor na disku, vam HP Recovery
Manager nudi funkcijo Odstrani obnovitveno particijo.
Č
e želite ve
č
informacij, glejte
Odstranjevanje particije HP Recovery
na strani
69
.
66
Poglavje 11
Varnostno kopiranje in obnovitev
Sample