HP 240 G1 user manual download (Page 74 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 87
11
Varnostno kopiranje in obnovitev
V vašem ra
č
unalniku so orodja, ki jih omogo
č
ata operacijski sistem in HP ter vam pomagajo varovati
podatke in jih po potrebi obnoviti. S temi orodji lahko povrnete ra
č
unalnik v delujo
č
e stanje ali celo na
izvirne tovarniške nastavitve z nekaj preprostimi koraki.
V tem poglavju so informacije o naslednjih postopkih:
Izdelava obnovitvenih medijev in varnostnih kopij
Obnovitev vašega sistema
OPOMBA:
Ta priro
č
nik opisuje pregled možnosti varnostnega kopiranja in obnovitve. Za ve
č
informacij o uporabi orodij ki so na voljo, glejte Pomo
č
in podporo. Na za
č
etnem zaslonu vnesite
pomo
č
in izberite
Pomo
č
in podpora
.
Izdelava obnovitvenih medijev in varnostnih kopij
Obnovitev po okvari sistema je enaka najnovejši varnostni kopiji.
1.
Ko uspešno nastavite ra
č
unalnik, izdelajte medije HP Recovery. S tem korakom izdelate
varnostno kopijo particije HP Recovery na ra
č
unalniku. Varnostna kopija se lahko uporabi za
ponovno namestitev izvirnega operacijskega sistema v primerih, ko se trdi disk pokvari ali
zamenja.
Z mediji HP Recovery, ki jih izdelate, imate naslednje možnosti obnovitve:
Obnovitev sistema – znova namesti izvirni operacijski sistem in programe, ki so bili
nameš
č
eni v tovarni.
Minimized Image Recovery – Znova namesti operacijski sistem in vse gonilnike, povezane
s strojno opremo, in programsko opremo, ne pa tudi druge programske opreme.
Tovarniška ponastavitev – Obnovi ra
č
unalnik v izvirno tovarniško stanje, tako da izbriše vse
informacije iz trdega diska in znova izdela particije. Nato znova namesti operacijski sistem
in programsko opremo, ki je bila nameš
č
ena v tovarni.
Glejte
Izdelava medijev HP Recovery
na strani
65
.
2.
Ob dodajanju strojne in programske opreme ustvarite sistemske obnovitvene to
č
ke. Sistemska
obnovitvena to
č
ka je posnetek dolo
č
ene vsebine trdega diska, ki jo ob dolo
č
enem
č
asu shrani
funkcija Obnovitev sistema Windows. Sistemska obnovitvena to
č
ka vsebuje informacije, ki jih
uporabi sistem Windows, kot na primer nastavitve registra. Windows samodejno ustvari
sistemsko obnovitveno to
č
ko med posodabljanjem sistema Windows ali drugim vzdrževanjem
sistema (npr. posodobitvijo programske opreme, varnostnim pregledovanjem ali
diagnosticiranjem sistema). Sistemsko obnovitveno to
č
ko lahko tudi kadar koli ustvarite ro
č
no.
Za ve
č
informacij in korakov za izdelavo dolo
č
enih sistemskih obnovitvenih to
č
k glejte Pomo
č
in
podporo sistema Windows. Na za
č
etnem zaslonu vnesite
pomo
č
in izberite
Pomo
č
in podpora
.
3.
Ob dodajanju fotografij, videoposnetkov, glasbe in drugih osebnih datotek izdelajte varnostno
kopijo osebnih podatkov. Zgodovina datotek Windows se lahko nastavi tako, da redno in
samodejno varnostno kopira datoteke iz knjižnic, namizja, stikov in priljubljenih.
Č
e ste datoteke
nehote izbrisali s trdega diska in jih ne morete povrniti iz koša oziroma so datoteke okvarjene,
lahko obnovite datoteke, ki ste jih varnostno kopirali z uporabo Zgodovine datotek. Obnovitev
64
Poglavje 11
Varnostno kopiranje in obnovitev
Sample