HP 240 G1 user manual download (Page 71 of 87)

Languages: Slovene
Pages:87
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 87
10
Uporaba orodij Setup Utility (BIOS) in
System Diagnostics
Orodje Setup Utility oz. BIOS (Basic Input/Output System) upravlja komunikacijo med vsemi vhodnimi
in izhodnimi napravami v sistemu (npr. pogoni, zaslonom, tipkovnico, miško in tiskalnikom). Setup
Utility (BIOS) vklju
č
uje nastavitve za vrste nameš
č
enih naprav, postopek zagona ra
č
unalnika ter
velikost sistemskega in razširjenega pomnilnika.
Zagon orodja Setup Utility (BIOS)
Za zagon orodja Setup Utility (BIOS) vklopite ali znova zaženite ra
č
unalnik in nato na kratko pritisnite
f10
.
Informacije o pomikanju v orodju Setup Utility (BIOS) se nahajajo na dnu zaslona.
OPOMBA:
Pri spremembah v orodju Setup Utility (BIOS) bodite zelo previdni. Zaradi napak
ra
č
unalnik morda ne bo deloval pravilno.
Posodabljanje BIOS-a
Na HP-jevem spletnem mestu so morda na voljo posodobljene razli
č
ice BIOS-a.
Ve
č
ina posodobitev BIOS-a na HP-jevem spletnem mestu je na voljo v stisnjenih datotekah
SoftPaq
.
Nekateri paketi za prenos vsebujejo datoteko Readme.txt z informacijami o namestitvi in odpravljanju
težav.
Ugotavljanje razli
č
ice BIOS-a
Č
e želite ugotoviti, ali so med razpoložljivimi posodobitvami BIOS-a na voljo razli
č
ice, ki so novejše
od trenutno nameš
č
ene razli
č
ice v ra
č
unalniku, morate vedeti, katera razli
č
ica je trenutno nameš
č
ena
v ra
č
unalniku.
Podatke o razli
č
ici BIOS-a (znane tudi kot
datum pomnilnika ROM
in
sistemski BIOS
) lahko prikažete
tako, da pritisnete
fn
+
esc
(
č
e ste v operacijskem sistemu Windows) ali v programu Setup Utility
(BIOS).
1.
Zaženite orodje Setup Utility (BIOS).
2.
S smernimi tipkami izberite
Main
(Glavno).
3.
Č
e želite zapreti orodje Setup Utility (BIOS), ne da bi shranili spremembe, s puš
č
i
č
nimi tipkami
izberite
Exit
(Zapri)
>
Exit Discarding Changes
(Zavrzi spremembe in zapri) in nato pritisnite
tipko
enter
.
Zagon orodja Setup Utility (BIOS)
61
Sample